Site Overlay

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerinizi aşağıda yer alan kurallara uygun olarak
ses2021kongre@gmail.com
mailine 20 Nisan 2021 tarihi 23.59’a kadar göndermeniz gerekmektedir.

Genel Kurallar

 • Bildiriler sadece e-posta aracılığıyla gönderilmelidir.
 • Posta, faks vb. yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler aşağıda belirtilen “Yazım Kuralları”na göre hazırlanacaktır.
 • Bilimsel Kurul çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Kabul edilen ve sunumu yapılan bildiriler kongre bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 20 Nisan 2021’dir.
 • Bildiri son değerlendirme tarihi 5 Mayıs 2021’dir.
 • Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 • Bildiri gönderme konusunda detaylı bilgi ve yardım talepleriniz için organizasyon sekretaryası ile iletişime geçiniz.

Bildiri Türü

Bildiriler araştırma, derleme veya olgu sunumu şeklinde hazırlanacaktır.

Yazım Kuralları

 • Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.
 • Bildiri başlığı, yazar isim ve soyadları (unvan belirtilmeden) ile kurum isimlerinin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Bildiriler en az 250, en fazla 300 kelime olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özeti, yapılandırılmış olmalıdır.Yapılandırılmış özet; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, ilk kullanım yerinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Anahtar sözcük sayısı en az 3, en fazla 5 olmalıdır.Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)”ne uygun olarak verilmelidir.

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol,üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça ve tablolar dahil en çok 10 sayfa olmalıdır.
 2. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 3. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazılarında: Özet, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 4. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfibüyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 5. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 6. Metin referansları ve referans listesi için Amerikan Psikologlar Derneği (APA) Yayın Kılavuzu kullanılmalıdır.

Bildiri Sunum Şekli

Kabul edilen bildirilerin tamamı sözlü sunum olarak gerçekleştirilecektir.
Kabul edilen sözel bildiri sunumları 5 dk’yı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.